Het Hummeltjeshoeve-team voldoet aan hoge eisen

Rust, vertrouwen en flexibiliteit in een positieve omgeving. Dat stralen wij uit. Ons team voldoet aan hoge eisen. Dat moet ook. De pedagogisch medewerkers van De Hummeltjeshoeve in Heukelum, Nieuwland en Ameide zijn immers partner in de opvoeding en verzorging van uw kinderen.

Pedagogische medewerkers met verantwoordelijkheidsgevoel

Knutselen op het dagverblijf is voor kinderen een goede oefening voor de motoriek;

De Hummeltjeshoeve hecht veel waarde aan persoonlijke vaardigheden van haar pedagogen. Zij stralen rust en vertrouwen uit. Zijn sociaal vaardig, creatief, enthousiast en positief ingesteld. Iedere pedagogische medewerker geeft op haar eigen manier vorm aan haar werk. Die vrijheid vereist natuurlijk een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

Kinderen kijken graag naar de bootjes die bij Heukelum op de Linge varen;

Onze medewerkers zijn gediplomeerd volgens de CAO Kinderopvang. Ieder van hen heeft een verklaring omtrent gedrag (VOG) afgegeven. Kopieën van diploma’s en de VOG's zijn op de locaties en op het hoofdkantoor aanwezig. Voor de diverse functies hebben we taakomschrijvingen en profielschetsen vastgelegd.

stagiaires

Bij De Hummeltjeshoeve werken we met stagiaires, omdat we het belangrijk vinden dat studenten aan de eindtermen van hun opleiding kunnen voldoen. Andersom zorgen zij niet alleen voor taakverlichting. Door de samenwerking met stagiaires zijn onze pedagogen ook altijd bewust bezig met hun eigen taken.


Alle stagiaires worden begeleid door een pedagogisch medewerker van de betreffende groep en door Nelleke van Leuven. Zij is de stagecoördinator van Kinderopvang De Hummeltjeshoeve.

Aandachtsfunctionaris


In 2013 is de wet Meldcode Huiselijk Geweld in werking getreden. Hierin is vastgelegd dat elke organisatie die met kinderen werkt, verplicht is om met deze meldcode te werken. Nadie Kroeze en Melissa Hopkoper zijn opgeleid tot Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling. Zij zorgen dat de meldcode goed wordt geïmplementeerd en ondersteunt haar collega’s in het werken met de code. 

Heeft u nog vragen?