De Hummeltjeshoeve gebruikt verschillende 

educatieve methodes

Alle locaties van De Hummeltjeshoeve in Heukelum, Ameide en Nieuwland werken met de methodiek Kiki de Beer. Dat is een gecertificeerd programma voor vroege voorschoolse educatie speciaal ontwikkeld voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Naast de taal- en rekenontwikkeling besteedt het extra aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en de motoriek.


VVE programma; Kiki de beer

KIKI is een veelzijdig educatief programma voor pedagogisch werkers. Met pedagogisch werkers bedoelen we iedereen die professioneel pedagogisch actief is met kinderen tot vier jaar. Met behulp van de beer Kiki voert de pedagogisch werker activiteiten uit die bij een kind vier ontwikkelingsgebieden stimuleert: Motoriek, Sociaal-emotionele ontwikkeling, Spraak & Taal en Rekenprikkels. De thema’s zijn zo geschreven dat de beer interactie met de kinderen uitlokt, hen uitdaagt en als intermediair tussen het kind en de pedagogisch werker kan worden gebruikt. Voor ouders is een digitale themabrochure beschikbaar waarmee zij ontwikkelingsgerichte activiteiten in de thuissituatie kunnen stimuleren. Deze wordt voor elk thema verzonden naar de ouders.

 

Communiceren via gebaren

Om de taalontwikkeling verder te stimuleren wordt er bij kinderopvang De Hummeltjeshoeve gebruik gemaakt van ondersteunende gebaren. We werken hiermee bij kinderen van 0 – 4 jaar. We zetten de gebaren al in voordat een kind begint met praten en gebruiken de gebaren ter ondersteuning van de gesproken taal. Het kind gebruikt eerst gebaren voordat het gaat praten net als dat een kind vaak eerst gaat tijgeren en/of kruipen voordat het gaat lopen.

Wat zijn de voordelen van ondersteunende gebaren bij het jonge kind?

·         Een kind kan eerder communiceren door het gebruik van ondersteunende gebaren.

·         Frustratie wordt beperkt doordat het kind duidelijk kan maken wat hij/zij bedoelt.

·         Het versterkt het zelfvertrouwen van het kind.

·         Het stimuleert de taalontwikkeling.