De Hummeltjeshoeve hecht veel waarde
aan betrokken ouders

 De betrokkenheid van de ouders. Dat vinden wij bij De Hummeltjeshoeve erg belangrijk. Zorg dat u vooraf goed op de hoogte bent van onze regels. U leest hoe we handelen als uw kind ziek is, hoe en wanneer u meldt dat uw hummel afwezig is en hoe u aangeeft dat iemand anders uw kind ophaalt. We vertellen u hier ook hoe we omgaan met voeding, verschonen en zindelijkheid.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Waarom gebruiken wij uw persoonsgegevens?
De Hummeltjeshoeve respecteert uw privacy. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en informeren u graag over de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens. De gegevens over u die wij verwerken, wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Met dit privacy statement maken wij duidelijk waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij uw privacy beschermen, welke rechten u heeft en onder welke voorwaarden wij de informatie aan u of anderen verstrekken.

Wet- en regelgeving
Wij volgen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is de Europese verordening die geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie. De AVG is op 25 mei 2016 van kracht geworden, treedt op 25 mei 2018 in werking en volgt daarmee de Wet bescherming persoonsgegevens op. De AVG stelt eisen aan het gebruik van informatie die tot natuurlijke personen herleidbaar is.

Observatiemethoden

Wij gebruiken 3 verschillende observatiemethoden om het gedrag van de kinderen te inventariseren.

 Doen, Praten en Bewegen is een compleet kindvolgsysteem. Onze pedagogisch medewerkers volgen en stimuleren hiermee de ontwikkeling van 0- tot 4-jarigen op het gebied van motoriek, spraak,taal en sociale competentie.

Rakkertjes is een observatiemethode die ondersteuning biedt bij het omgaan met jonge kinderen met opvallend gedrag.

Cito is een gestandaardiseerde observatielijst voor peuters die het emotioneel functioneren van jonge kinderen in kaart brengt.

De oudercommissies van De Hummeltjeshoeve

Volgens de Wet Kinderopvang is elke kinderopvangorganisatie verplicht een oudercommissie (OC) te hebben, ongeacht de grote van de locaties. De Hummeltjeshoeve heeft een oudercommissie voor de opvang in Heukelum en een oudercommissie voor de opvang in Ameide en Nieuwland. Wat zij doen en hoe u actief kunt deelnemen, leest u hier.

Neem contact met ons op voor meer informatie

Adres

De Hummeltjeshoeve
Groeneweg 20
Heukelum,  4161 BK

Kvk:55899463Contact 

 06 11 33 01 26
 0345 51 96 75

info@dehummeltjeshoeve.nl 


Kinderopvang in Heukelum, Ameide en Nieuwland.