De Hummeltjeshoeve hecht veel waarde
aan betrokken ouders

 De betrokkenheid van de ouders. Dat vinden wij bij De Hummeltjeshoeve erg belangrijk. Zorg dat u vooraf goed op de hoogte bent van onze regels. U leest hoe we handelen als uw kind ziek is, hoe en wanneer u meldt dat uw hummel afwezig is en hoe u aangeeft dat iemand anders uw kind ophaalt. We vertellen u hier ook hoe we omgaan met voeding, verschonen en zindelijkheid.

Informatievoorziening bij De Hummeltjeshoeve

Wij houden u zo goed mogelijk op de hoogte van wat zich afspeelt op de groep, binnen de locatie en binnen de organisatie. Daarover praten we met u als u uw kind brengt of ophaalt. Of tijdens informele activiteiten, zoals een zomerfeest. Voor belangrijke informatie over bijvoorbeeld het pedagogisch beleidsplan, gebruiken we schriftelijke informatievoorzieningen.

Observatiemethoden

Wij gebruiken 3 verschillende observatiemethoden om het gedrag van de kinderen te inventariseren.

 Doen, Praten en Bewegen is een compleet kindvolgsysteem. Onze pedagogisch medewerkers volgen en stimuleren hiermee de ontwikkeling van 0- tot 4-jarigen op het gebied van motoriek, spraak,taal en sociale competentie.

Rakkertjes is een observatiemethode die ondersteuning biedt bij het omgaan met jonge kinderen met opvallend gedrag.

Cito is een gestandaardiseerde observatielijst voor peuters die het emotioneel functioneren van jonge kinderen in kaart brengt.

De oudercommissies van De Hummeltjeshoeve

Volgens de Wet Kinderopvang is elke kinderopvangorganisatie verplicht een oudercommissie (OC) te hebben, ongeacht de grote van de locaties. De Hummeltjeshoeve heeft een oudercommissie voor de opvang in Heukelum en een oudercommissie voor de opvang in Ameide en Nieuwland. Wat zij doen en hoe u actief kunt deelnemen, leest u hier.

Neem contact met ons op voor meer informatie

Adres

De Hummeltjeshoeve
Groeneweg 20
Heukelum,  4161 BK

Kvk:55899463

Contact 

 06 11 33 01 26
 0345 51 96 75

info@dehummeltjeshoeve.nl 


Kinderopvang in Heukelum, Ameide en Nieuwland.