Kinderopvang in Heukelum,Ameide en Nieuwland

 De Hummeltjeshoeve biedt betrouwbare en professionele kinderopvang in de leeftijd van 6 weken tot 13 jaar aan. In eerste instantie neemt u de ouder de zorg en opvoeding voor eigen rekening, maar soms kan dat even niet en moet u de zorg tijdelijk aan anderen overlaten. Wij vinden ouders de belangrijkste opvoeders en daarom is het belangrijk om te weten dat uw ouderlijke zorg op professionele wijze wordt overgenomen, in een persoonlijke  en  huiselijke sfeer, met een groen tintje. Alle ontwikkelingsgebieden van uw kind krijgen spelenderwijs de kans om zich optimaal te ontwikkelen.


Vacature:

Pedagogisch beleidsmedewerker/ coach 18 uur 

De functie Pedagogisch Beleidsmedewerker/ Coach kenmerkt zich door het ontwikkelen, vertalen en implementeren van het pedagogisch beleid binnen de organisatie. De functie van Pedagogisch Beleidsmedewerker/ Coach vertaalt beleid naar de concrete werkpraktijk. Tevens heeft de functionaris als allround coach een actieve rol in de verbetering van de pedagogische kwaliteit van dienstverlening en professionele ontwikkeling van de pedagogisch medewerker op het aandachtsgebied (ook bij complexe werksituaties). De functionaris draagt als coach zorg voor de juiste uitvoering van het pedagogisch beleid op de werkvloer.


Pedagogisch medewerker BSO 4 middag à 4,5/ 5 uur + vakantieopvang à 9 uur per dag

De pedagogisch medewerker BSO is verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang, ontwikkeling en begeleiding van een groep kinderen op een buitenschoolse opvang (kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar). De functie richt zich specifiek op de opvang van kinderen binnen een voor,- en/ of naschoolse opvang. Tijdens het gaan van school naar de voor- en/ of naschoolse opvang draagt de BSO de verantwoording voor de kinderen.

Pedagogisch medewerker, invalkracht 18 tot 36 uur

De pedagogisch medewerker is verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang, ontwikkeling en verzorging van een groep kinderen in een kindercentrum. De doelgroep en soort opvang kan verschillen, zoals bijvoorbeeld kinderdagverblijven, peuteropvang en voor en/of naschoolse opvang (BSO). We hebben meerdere locatie in Heukelum, Nieuwland en Ameide. Je maakt onderdeel uit van het gehele team. 


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Miranda de Ruiter.
E-mail; miranda@dehummeltjeshoeve.nl
Telefoonnummer: 06-21323785

Opvang:

De service van De Hummeltjeshoeve is verdeeld in kinderopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang. Per locatie vertellen we u over de mogelijkheden en wat u van ons mag verwachten.

Uitgebreide informatie over onze beleidsvoering leest u in het algemeen pedagogisch beleidsplan (Deel A). Deze is te vinden in de Ouderlogin en de ouders van kinderen in onze opvang zenden we het digitaal toe. Daarnaast heeft iedere locatie een pedagogisch werkplan (Deel B). Dat geeft onze medewerkers richtlijnen voor het uitvoeren van hun taak. U kunt dit op de locatie inzien of opvragen bij de locatiecoördinator.

Lees de Algemene Voorwaarden

Ouderlogin

Log in als uw kind is ingeschreven bij De Hummeltjeshoeve.  Heeft u nog geen wachtwoord? Raadpleeg de handleiding.

Inschrijven bij De Hummeltjeshoeve

Bruto Netto Calculator

Adres

De Hummeltjeshoeve
Groeneweg 20
Heukelum,  4161 BK

Kvk:55899463Contact 

 06 11 33 01 26
 0345 51 96 75

info@dehummeltjeshoeve.nl 


Privacy Statement


Kinderopvang in Heukelum, Ameide en Nieuwland.