De Hummeltjeshoeve gebruikt verschillende 

educatieve methodes

Alle locaties van De Hummeltjeshoeve in Heukelum, Ameide en Nieuwland werken met de methodiek Kiki de Beer. Dat is een gecertificeerd programma voor vroege voorschoolse educatie speciaal ontwikkeld voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Naast de taal- en rekenontwikkeling besteedt het extra aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en de motoriek. Op kinderdagverblijf Heukelum en Peuteropvang 't Krakelingetje werken we daarnaast met LOGO 3000. Dit is een hulpmiddel om de woordenschat van de kinderen te vergroten. BSO De Koele Kikkers en BSO de Klaproos maken gebruik van de activitheek van DoenKids!

VVE programma; Kiki de beer

KIKI is een veelzijdig educatief programma voor pedagogisch werkers. Met pedagogisch werkers bedoelen we iedereen die professioneel pedagogisch actief is met kinderen tot vier jaar. Met behulp van de beer Kiki voert de pedagogisch werker activiteiten uit die bij een kind vier ontwikkelingsgebieden stimuleert: Motoriek, Sociaal-emotionele ontwikkeling, Spraak & Taal en Rekenprikkels. De thema’s zijn zo geschreven dat de beer interactie met de kinderen uitlokt, hen uitdaagt en als intermediair tussen het kind en de pedagogisch werker kan worden gebruikt. Voor ouders is een digitale themabrochure beschikbaar waarmee zij ontwikkelingsgerichte activiteiten in de thuissituatie kunnen stimuleren. Deze wordt voor elk thema verzonden naar de ouders.


DoenKids!

We bieden alle kinderen van de bso leuke activiteiten aan. 
Daarbij laten we ons inspireren door de databases van DoenKids!

Heeft u leuke ideeën? Laat het ons weten

LOGO3000

Het materiaal is in iedere groep, bij iedere bestaande aanpak inzetbaar. Peuters en kleuters leren alle 3000 woorden van de Basiswoordenlijst voor Amsterdamse Kleuters (de BAK) en gaan zo goed voorbereid naar groep 3.

Met LOGO 3000 hebben de leidsters en leerkrachten een instrument in handen om flexibel, binnen de bestaande thema’s kinderen veel extra woorden aan te bieden. Aansluitend bij de natuurlijke taalverwerving.

Adres

De Hummeltjeshoeve
Groeneweg 20
Heukelum,  4161 BK

Kvk:55899463



Contact 

 06 11 33 01 26
 0345 51 96 75

info@dehummeltjeshoeve.nl 


Privacy Statement


Kinderopvang in Heukelum, Ameide en Nieuwland.