Kinderopvang in Heukelum,Ameide en Nieuwland

 

De Hummeltjeshoeve biedt betrouwbare en professionele opvang aan kinderen in de leeftijd van 6 weken tot 13 jaar aan. Daarnaast vindt de Hummeltjeshoeve het belangrijk dat kinderen en personeel zich emotioneel en fysiek veilig voelen zodat zij zich kunnen ontwikkelen. Door met de ouders het pedagogisch handelen af te stemmen ontstaat er een samenwerking tussen de ouders en de professionals. Zo ontstaat er voor kinderen samenhang tussen de ervaringen die zij opdoen tijdens de interacties met de opvoeder in de leefwereld thuis en bij de Hummeltjeshoeve. 

Opvang:

De service van De Hummeltjeshoeve is verdeeld in kinderdagverblijf, peuteropvang en buitenschoolse opvang. Per locatie vertellen we u over de mogelijkheden en wat u van ons mag verwachten.

Uitgebreide informatie over onze beleidsvoering leest u in het algemeen pedagogisch beleidsplan (Deel A). Deze is te vinden in de Ouderlogin. Daarnaast heeft iedere locatie een pedagogisch werkplan (Deel B). Dat geeft onze medewerkers richtlijnen voor het uitvoeren van hun taak. Indien gewenst kunnen ouders deze opvragen bij de regiomanager.

Lees de Algemene Voorwaarden

Ouderlogin

Log in als uw kind is ingeschreven bij De Hummeltjeshoeve.  Heeft u nog geen wachtwoord? Raadpleeg de handleiding van de Ouderlogin of van de OuderApp.

Inschrijven bij De Hummeltjeshoeve